کۆمەڵگەی پەروەردەیی کۆدۆ

ستافی مامۆستایان

   
شوێنی دانیشتن   
   
ژمارەی مۆبایل   
   
بڕوانامە    
   
رەگەز   
   
ناوی فەرمانبەران   
   
ژ   
   
سۆران-هەرێم     
   
07514553982   
   
دیبلۆم    
   
مێ   
   
شەیما سلیم احمد    
   
١   
   
سۆران- ئازادی   
   
07505363605   
   
دیبلۆم   
   
مێ   
   
چنار سلیمان شیخو   
   
2   
   
سۆران-حریق    
   
07800246716   
   
دیبلۆم   
   
مێ   
   
شنۆ محمد علی    
   
3   
   
سۆاران- باپشتیان   
   
07503531109   
   
بەکالۆریۆس   
   
مێ   
   
فاتیمە رشید اسماعیل   
   
4   
   
سۆران- بارزان    
   
07508277372   
   
دیبلۆم   
   
مێ   
   
روخۆش حمدی محمد امین   
   
5   
   
سۆران -حریق   
   
07832475955   
   
بەکالۆریۆس   
   
نیر   
   
مەریوان محمد عبدالرحمان   
   
6   
   
سۆران-مەتار   
   
07504193021   
   
دیبلۆم   
   
مێ   
   
هەڵالە صالح کریم
   
   
   
7   
   
سۆران-قەندیل   
   
07516368566   
   
دیبلۆم   
   
مێ   
   
شیلان سلیم احمد   
   
8   
   
سۆران-باپشتیان   
   
07505863131   
   
بەکالۆریۆس   
   
مێ   
   
فاطیمە نادر صمد    
   
9   
   
سۆران   
   
07504654296   
   
نییە   
   
نێر   
   
علی نعیم سرحان    
   
10   
   
سۆران   
   
07504654296   
   
نییە   
   
نێر   
   
نعیم سرحان مجید   
   
11   
   
سۆران   
   
07505389470   
   
باکالۆریۆس    
   
مێ   
   
ڕۆژان ملا صالح   
   
12   
   
سۆران-باپشتیان   
   
07828123089   
   
دیبلۆم   
   
مێ   
   
گەردوون حاجی محمد   
   
12   
   
سۆران-زانیاری   
   
07518997332   
   
نییە    
   
مێ   
   
ئاسودە علی محمد    
   
13